Wstecz

we+MOC Radio

Polskie Radio wraz ze swoimi rozgłośniami regionalnymi zawiązało MOC Radio – Związek Pracodawców Mediów Radiowych. Organizacja zrzesza i reprezentuje 17 podmiotów, a naszym zadaniem było stworzenie na jej potrzeby spójnej strategii komunikacji wizualnej.

Timeline projektu

1: explore + evaluate

Briefing
i rozmowa

Pierwszym i szczególnie istotnym etapem prac nad nowym projektem jest wstępna rozmowa. Pozwala ona określić wymagania dotyczące projektu i cele, które chcemy wspólnie osiągnąć. Dzięki niej bliżej poznajemy potrzeby klienta i możemy trafniej na nie odpowiedzieć, tworząc projekt identyfikacji wizualnej nowo powstającej marki.

2: define + distil

Analiza
i strategia

Naszym podstawowym wyzwaniem było stworzenie identyfikacji wizualnej, która będzie oddawała profesjonalny charakter wielu różnych podmiotów zrzeszonych w organizacji.

Jednocześnie istotne było wypracowanie koncepcji, która nada wyrazisty charakter nowo powstałej marce.

3: imagine + inspire

Propozycje koncepcji marki

W odpowiedzi na brief wypracowaliśmy cztery koncepcje logotypu organizacji, z których każda w nieco inny sposób odpowiadała na zapotrzebowania klienta. Wraz z logotypami zaprezentowaliśmy nasz pomysł na przełożenie idei logotypu na dalszą komunikację wizualną.

5: launch + learn

Strona www – desktop

Szczególnie ważnym elementem pracy nad tworzeniem MOC Radio był serwis www. Na wstępnym etapie stworzyliśmy makietę funkcjonalną serwisu, tak, aby przed przystąpieniem do projektu graficznego wspólnie z klientem dopracować układ treści i podstawowych funkcjonalności.

Strona www – mobile

Po zaakceptowaniu układu funkcjonalnego strony www przeszliśmy do prac nad szatą graficzną strony. Szczególnie istotny był dla nas projekt strony mobile, gdyż zdecydowana większość odbiorców serwisu wyświetla go na telefonach komórkowych.

Social media

Opracowaliśmy także szablon grafik na potrzeby social media MOC Radio. Opracowaliśmy kilka możliwych układów treści, tak, aby na późniejszym etapie klient mógł we własnym zakresie tworzyć zróżnicowane treści na swoich kanałach SM.

Szablon prezentacji Powerpoint

Stworzyliśmy szablon prezentacji MOC Radio. Opracowaliśmy styl poszczególnych slajdów, typografii i wykresów, tak aby prezentacje tworzone przez klienta zachowały spójność i elegancki charakter.

6: guide + grow

Opieka i nadzór nad spójnością komunikacji

Dużą wagę przywiązujemy do tego, jak nasza praca przekłada się na późniejsze funkcjonowanie marki. Dlatego z chęcią pomagamy z bezproblemowym wdrożeniem projektu w życie i obejmujemy go nadzorem artystycznym, gdyż zależy nam na tym, aby raz wykonana praca mogła funkcjonować przez lata.